StudențiBurse studenţeștiBurse studenţi români

Burse studenţi români

Informare burse UCv

Bursele studenților se vor plăti doar prin virament bancar (pentru studenții deținători de carduri) așa cum este specificat aici.

DETALII:

  • Locatia: camera 118 din Caminul 4 (Complex Agronomie)
  • Telefon: 0351.403.316
  • E-mail: burse.ucv@gmail.com

 

Studentii de la cursurile de zi pot beneficia de burse de performanta, burse de merit si burse sociale. In plus, studentii pot primi burse de la persoane fizice sau juridice - agenti economici, asociatii  neguvernamentale, fundatii, etc - pe baza de contract incheiat direct cu studentii. 
Bursele de performanta se acorda incepand cu anul II de studiu, pentru o perioada de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacantelor, pe baza de  concurs, studentilor integralisti numai de la programele de licenta, cursuri  de zi, cu rezultate profesionale de exceptie (media generala pe ultimele 2 semestre trebuie sa fie 10), dar si cu rezultate de cercetare stiintifica, culturale, sportive sau organizatorice. 
Bursele de merit si bursele sociale
 se acorda pe perioada unui semestru universitar, studentilor de la cursurile de zi, licenta si masterat. 

Pentru a beneficia de bursa de merit, studentii trebuie sa fie integralisti, scolarizati in regim bugetat,  care au o medie minima stabilita in functie de profilul facultatii  (minim 9 pentru facultatile cu profil uman si minim 8 pentru facultatile cu profil real). 
Bursele sociale
 se acorda, la cerere, studentilor care nu beneficiaza de bursa de merit, in functie de situatia materiala sau de sanatate a studentului, in limita de 10% din fondul total de bursealocat universitatii. 

Bursele de merit si sociale se revizuiesc la  inceputul semestrului II, in functie de rezultatele obtinute la  invatatura sau de starea materiala si de sanatate ale studentilor. 
Pe  langa aceste categorii de burse, se mai acorda si burse de ajutor social ocazional, indiferent daca studentul mai beneficiaza de o alta categorie de bursa, pe baza cererii studentului care se incadreaza in anumite situatii:  pentru imbracaminte (de maxim doua ori in decursul unui an universitar), de maternitate sau in caz de deces.

De asemenea, studenții Universității din Craiova pot beneficia de bursă de voluntariat in limita veniturilor proprii și în limita resurselor bugetare, câte una pe facultate, pe perioada unui semestru universitar. Studenţii de la cursurile de zi licență și master, indiferent de an, care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor depune la secretariatul facultăţii o cerere însoţită de diplome și documente doveditoare ale activităților de voluntariat.

Universitatea din Craiova şi facultăţile pot acorda si burse speciale (ex. bursele Forum si bursele INCESA) din veniturile proprii extrabugetare

Bursele se acorda in baza Regulamentului privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentiaprobat in sedinta Senatului Universitatii din Craiova din data de 31.10.2019.

 

Date contact pentru informaţii privind burse/abonamente:

BURSE:

  •  Pentru informatii cu privire la bursele neincasate de catre beneficiari  din lunile anterioare; - relatii la telefon nr. 0351/403 325
  •  Pentru transmiterea cererilor si extraselor de cont privind virarea  burselor/abonamentelor neincasate de catre beneficiari  din lunile anterioare; - Mail:  directia.economica@ucv.ro