IT si Administrare Fonduri EuropeneFonduri EuropeneRaportare FDI 2021

Raportare FDI 2021

 

PROIECT CNFIS-FDI-2021-0297

 • Titlu: Servicii complexe de promovare, consiliere și mentorat, în context educațional actual, în vederea sporirii accesului la oferta educațională a Universității din Craiova, elevilor proveniți din medii dezavantajate
 • Domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Proiect CNFIS-FDI-2021-0429

 • Titlu: "Noi metode și instrumente de dezvoltare a componentei de internaționalizare în cadrul Universității din Craiova" (RELINT)
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România

PROIECT CNFIS-FDI-2021-0126

 • Titlul: Întreținerea infrastructurii de susținere a activităților didactice în domeniul irigațiilor la UCV-SCDA Caracal pentru dezvoltarea abilităților profesionale ale studenților
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților;

Proiect CNFIS-FDI-2021-0120

 • Titlu: Program de educație și dezvoltare antreprenorială, în vederea menținerii sustenabilității activităților din cadrul S.E.U.A. a Universității din Craiova. E.D.A.-S.E.U.A.
 • Domeniul 4: Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

PROIECT CNFIS-FDI-2021-0301

 • Titlul: Mecanisme de îmbunătățire a calității educației în învățământul superior la Universitatea din Craiova prin digitalizare și inovare academică - CED-UCV
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;

PROIECT CNFIS-FDI-2021-0527

 • Titlu: Digitalizarea si îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare din Universitatea din Craiova (DIGIRESEARCH)
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități