InternaţionalProgramePrograme EuropeneStudenţi Outgoing

Studenţi Outgoing

Ghidul Student Erasmus în vremuri de pandemie”.

 

Procedură  de aplicare

Granturile ERASMUS pentru mobilitățile studenților se acordă pe baza unui concurs de selecţie semestrial sau anual, organizat la nivel de facultate.

Criteriile de eligibilitate sunt stabilite de către fiecare facultate. Pot participa la concursul de selecţie studenţi de la ciclurile licenţă, master şi doctorat, în funcție de locurile disponibile.

 

Actele necesare înscrierii la concursul de selecţie:

  • curriculum vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
  • foaia matricolă;
  • scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă;
  • certificat de competenţă lingvistică.

 

Perioada de depunere a actelor de înscriere la concursul anual de selecţie: prima săptămână de cursuri din semestrul al II-lea al anului universitar, la departamentul/facultatea de profil. Concursul de selecţie se organizează în a doua săptămână de cursuri din semestrul al II-lea, conform metodologiei stabilite la nivelul facultății/departamentului.

În urma concursului de selecție și în funcție de opțiunile proprii, studenții sunt repartizați la facultățile partenere. Studenții consultă site-ul facultății străine și, sub coordonarea responsabilului cu relațiile internaționale de la facultatea de care aparțin,  trimit documentele solicitate, respectând termenele limită stabilite de instituția respectivă. După finalizarea procedurii de selecție, rezultatele se centralizează la nivelul Departamentului de Relații Internaționale.

După primirea acceptului de la universitatea parteneră, studenții finalizează formalitățile necesare plecării (contract financiar, completare dosare conform cerințelor partenerilor etc.).

Studenții UCv care au oportunitatea de a studia la universități de prestigiu din întreaga Europă, grație burselor Erasmus, sunt cei mai elocvenți ambasadori ai Universității. Prin comportamentul lor intelectual și moral, studenții UCv consolidează imaginea Universității la nivel internațional.

 

Coordonatori Erasmus+ facultăți

 

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Online Lingvistic Suportul (OLS) este o platformă online gratuită de învățare a limbilor străine concepută pentru participanții la Programul Erasmus+, care are scopul de a-i ajuta pe participanții la programul Erasmus+ să își îmbunătățească nivelul de cunoaștere a limbii în care urmează să studieze, să lucreze sau să facă voluntariat în străinătate, pentru a putea profita la maximum de această experiență.

Evaluarea lingvistică oferită de platformă le permite participanților să-și evalueze, înainte de plecare, competențele în limba în care vor studia. Această evaluare este obligatorie pentru studenți care pot stabili astfel dacă au nivelul lingvistic recomandat de instituţia gazdă. Rezultatele evaluării nu îi împiedică să participe la program.

Participanții care doresc să își amelioreze competențele lingvistice au posibilitatea de a urma un curs on-line înainte de a pleca, dar și pe parcursul șederii în străinătate. Participanții care dispun deja de competențele necesare (minimum nivelul B2) în limba principală utilizată în străinătate, pot opta pentru un curs în limba locală, dacă limba respectivă este disponibilă pe platformă.

La întoarcere, participanții vor efectua evaluarea finală, care le permite să afle cât au progresat în timpul șederii în străinătate.

Dacă ați fost deja selectat să plecați în străinătate cu Erasmus+ și dacă îndepliniți criteriile de mai sus, instituția dvs. va face demersurile necesare ca să primiţi pe adresa de e-mail, numele de utilizator și parola cu care veți putea accesa testul de evaluare și cursul de limbă (dacă există).

Mai multe informații la:

 

Formulare

 

Contact:

Biroul Erasmus+, Universitatea din Craiova

Tel: 0351 403147

E-mail: relint@ucv.ro