InternaţionalProgramePrograme EuropeneProiecte Erasmus+ Actiunea Cheie2

ACȚIUNEA-CHEIE 2 – COOPERARE PENTRU INOVARE ȘI SCHIMB DE BUNE PRACTICI

 

  •    Standards Teaching in University Education (STUNED)

Beneficiar: Panepistimio Thessalias, Grecia

Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Cătălina SITNIKOV, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Perioadă de implementare: 01.10.2019 – 30.09.2021

Buget proiect: 2480,045.00 Euro

Buget UCv: 30,977.00 Euro

 

 

  • Logistics Technologist (LOT) – new harmonized qualification to unify, regulate and optimize in an innovative concept the disparate logistics activities from a fabrication system (LOGIN)

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Savu Dănuț, Facultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul sistemelor tehnologice

Perioadă de implementare: 01.09.2018 - 31.12.2020

Buget proiect: 244.114 EUR

Buget UCv: 47.069 EUR

 

 

  • Digital Manufacturing Master Degree to set specialists for the down of the Industry 4.0

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Gabriel BENGA Facultatea de Mecanică, Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin

Perioadă de implementare: 01.10.2019 – 30.09.2021

Buget proiect: 259,394.00 EUR   

 

  • Competence Based Education and Training for Inland Navigation

Beneficiar: Stichting STC Group, Rotterdam, Olanda

Coordonator UCv: S.l. dr. ing. Adrian OLEI Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin

Perioadă de implementare: 01.01.2019 - 31.12.2021

Buget proiect:938,570.00 EUR

Buget UCv:22,900.00 EUR

 

 

  • Territoire apprenant, des protocoles innovants au service des apprentissages (TERAPI)

Beneficiar: Université Grenoble Alpes

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Monica TILEA, Facultatea de Litere

Perioadă de implementare: 01.09.2017-31. 08.2020

Buget proiect: 319536 EUR

Buget UCv: 43369 EUR

 

Beneficiar: Stichting Vughterstede, Vught, Olanda

Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Radu CONSTANTINESCU, Facultatea de Științe

Perioadă de implementare: 01.10.2014 - 30.09.2016

Buget proiect: 227388 EUR

Buget UCv: 18964 EUR

 

Beneficiar: Universitat di Girona, Spania

Coordonator UCv: Șef lucrări dr. ing. Marius – Adrian MARIAN, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică

Perioadă de implementare: 01.09.2014 - 31.08.2016

Buget proiect: 262934 EUR

Buget UCv: 18615 EUR

 

  •  Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale (ACTECIM)

Beneficiar: GIPAL – FORMATION (Académie de Lyon)

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Monica TILEA, Facultatea de Litere

Perioadă de implementare: 01.09.2015 – 31.08.2018

Buget proiect: 438005 EUR

Buget UCv: 32200 EUR

Capitalisation du projet ACTECIM

 

  •  Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP)

Beneficiar:Stichting STC-Group, Olanda

Coordonator UCv:Prof. univ. dr. Gabriel BENGA, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin

Perioadă de implementare: 01.09.2016 – 28.02.2019

Buget proiect: 169896 EUR

Buget UCv: 14139 EUR

 

  •  Training Program for Improving Quality of Life of Persons With Down Syndrome Through Inclusive Leisure (DS LEISURE)

Beneficiar: Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora, ALDOCET

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Germina COSMA, Facultatea de Educație Fizică și Sport

Perioadă de implementare: 01.10.2017 – 30.09.2019

Buget proiect: 219782 EUR

Buget UCv: 19819 EUR

 

  •  Implementation of education quality assurance system via cooperation of university- business- government in HEIs (EDUQAS)

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI, Departamentul Managementul Calității

Perioadă de implementare: 15.10.2017 – 14.10.2020

Buget proiect: 815296,30 EUR

Buget UCv: 99980  EUR

 

  •    L’encrage du numérique dans la gouvernance des établissements (ANGE)

Beneficiar: Association enseignement catholique de Gironde (AECG), Franța

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Perioadă de implementare: 01.09.2017-31.08.2020

Buget proiect: 366825 EUR

Buget UCv: 30235 EUR