InternaţionalInformaţii GeneraleRegulament recunoastere mobilitate

Regulamentului privind recunoaşterea rezultatelor perioadei de studii în străinătate în cadrul programului Erasmus

Rezultatele obţinute în urma mobilităţilor sunt recunoscute în conformitate cu Acordul de studii/Plasament şi se trec în Suplimentul la Diplomă, conform "Regulamentului privind recunoaşterea rezultatelor perioadei de studii în străinătate în cadrul programului Erasmus” aprobat de Senatul Universitatii. Procesul de echivalare este coordonat şi monitorizat de către Comisiile de echivalare a rezultatelor perioadelor de studii/plasament de la nivelul facultăţilor. Echivalarea creditelor ECTS se face în funcţie de concordanţa dintre domeniile de specialitate şi numărul de credite obţinute de student în timpul mobilităţii, pe baza unei decizii emise de către decanul facultăţii.