InternaţionalInformaţii GeneraleRegulament Ects

Regulamentului privind aplicarea sistemului de credite transferabile la Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova aplica sistemul de credite transferabile conform " Regulamentului privind aplicarea sistemului de credite transferabile la Universitatea din Craiovaaprobat de Senatul Universității. Facultăţile şi departamentele din cadrul Universităţii din Craiova utilizează ECTS atât pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale propriilor studenţi de la toate formele de învăţământ, cât şi pentru operarea transferului rezultatelor profesionale obţinute de studenţi ca urmare a frecventării şi promovării probelor la disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ ale altor universităţi din ţară si străinătate. Creditele obținute de studenți în programele de studii internaționale se echivalează în funcție de Learning Agreement și de foaia matricolă eliberată de universitatea gazdă.