IT si Administrare Fonduri EuropeneFonduri EuropeneRaportare FDI 2022

Raportare FDI 2022

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0538

Raport de implementareCNFIS-FDI-2022-0538

Domeniu D1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră) - CNFIS-FDI-2022-0538

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0358

Raport de implementareCNFIS-FDI-2022-0358

Domeniul D2: Internaționalizarea învățământului superior din România - CNFIS-FDI-2022-0358

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0387

Raport de implementareCNFIS-FDI-2022-0387

Domeniul D3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților - CNFIS-FDI-2022-0387

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0448

Raport de implementareCNFIS-FDI-2022-0448

Domeniu D4:  Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților - CNFIS-FDI-2022-0448

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0486

Raport de implementareCNFIS-FDI-2022-0486

Domeniul D5:  Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice - CNFIS-FDI-2022-0486

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0468

Raport de implementare CNFIS-FDI-2022-0468

Domeniul D6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități - CNFIS-FDI-2022-0468

 

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0473

Raport de implementareCNFIS-FDI-2022-0473

Domeniu D7: Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră - CNFIS-FDI-2022-0473