Mobilităţi finanţate prin Mecanismul Financiar SEE 2013 – 2014

În cadrul Programului de burse şi cooperare inter-instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE, Universitatea din Craiova va beneficia de următoarele mobilităţi în anul universitar 2013-2014:

Mobilităţi personal UCv 

Mobilităţi studenţi

Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se vor derula conform Ghidului Candidatului 2013 

 

Conţinut dosare de candidatură

 

Personal UCv:

- CV / Activitate profesională;

- Scrisoare de motivaţie care să conțină un plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității

 

Studenți:

- CV;                                                                                       

- Rezultatele academice                                                  
- Scrisoare de motivație                                                           
- Atestarea competenței lingvistice în engleză

 

Criterii de selecţie

Selecția studenților se va efectua la nivelul Facultății din cadrul Universității din Craiova care are un acord bilateral în Programul SEE și în baza căruia universitatea a primit finanțare pentru mobilități studențești.

În cazul profesorilor sau personalului nedidactic, selecția se va baza pe evaluarea scrisorii de motivație, care trebuie să conțină un plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității, evaluarea se va realiza prin prisma relevanței față de nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității din Craiova.

 

Coordonator program:

Lect. univ. dr. Monica Tilea, Director Departamentul de Relaţii Internaţionale

Contact: mtilea2000@yahoo.com

 

Site-uri program:

www.eeagrants.org

www.see-burse.ro

 

Știri@UCV - 08.11.2013