Cursuri de antreprenoriat in cadrul proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltar

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucuresti, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti, IPA Craiova si Asociatia ProMehedinti implementeaza proiectul cu titlul „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” (Cod proiect: POSDRU/176/3.1/S/150319).

 

Proiectul urmareste promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de persoane (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor) din regiunile SV Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.

 

In cadrul acestui proiect, Universitatea din Craiova este implicata prin desfasurarea cursului de „Competente antreprenoriale” pentru un numar de 224 de persoane cu domiciliul/resedinta in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, din care cel putin 50% (112 persoane) pot fi tineri care apartin categoriei de vârstă 18-25 de ani inmatriculati in sistemul de invatamant universitar. Cursul se va finaliza prin acordarea unui certificat de absolvire autorizat de catre ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari), precum și a unei subventii in valoare de 300 lei/participant pentru persoanele inscrise in grupul tinta.

 

De asemenea, cursul mai sus mentionat va urmari transmiterea tuturor cunostintelor necesare pentru ca participantii sa poata elabora un plan de afaceri, plan cu care vor participa la o competitie pentru a fi finantat, prin intermediul schemei de minimis, cu valori de pana la 25.000 euro.

 

Inscrierile in grupul tinta al proiectului se vor desfasura in perioada 9-18 martie 2015, la sediul Universitatii din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, sala 452, după următorul program:

 

Ziua

(perioada 9-18 martie 2015)

Interval orar

Luni

12 - 16

Marţi

10 - 14

Miercuri

10 - 16

Joi

10 - 18

Vineri

14 - 17

 

 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplinească persoanele ce doresc sa faca parte din grupul tinta sunt urmatoarele:

- sa aiba varsta de peste 18 ani si sa doreasca inițierea unei afaceri independente;

- sa aiba domiciliul/resedinta in regiunea Sud-Vest Oltenia;

- sa fie studenti, masteranzi, doctoranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMM-urilor, din regiunea Sud-Vest Oltenia;

- nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte POSDRU pentru AXA 3 DMI 3.1.;

- sa nu fie angajati ai liderului de proiect si ai partenerilor acestuia, și nici sot/sotie, ruda ori afin, pana la gradul 2 inclusiv al acestora.

 

Program certificate

 

Metodologie selectie grup tinta 

 

Rezultate selectie grup tinta

 

Program orar grupe / aprilie 2015

Program orar grupe / mai 2015

Program orar grupe/ iunie 2015

Planificarea examenelor

 
Eliberare certificate absolvire
 
Vineri - 10 iulie 2015 - orele 12-14
Sambata - 11 iulie 2015 - orele 10-14
Luni - orele 10-14
Marti - orele 10-14
Miercuri - orele 14-18
Joi - orele 10-14
Vineri - orele 10-14

 

 

Anexa 8 - privind locatiile unde se desfasoara activitatile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului, pentru luna mai 2015

 

Anexa 8 raportare lunara locatii implementare activitati -IUNIE-centralizat ADR 

 

Informatii suplimentare: www.adroltenia.ro

PROCEDURĂ DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR pentru persoanele din grupul ţintă absolvente ale cursului de formare în domeniul antreprenoriatului: “Competenţe Antreprenoriale”, organizat în cadrul proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti Ilfov” POSDRU/176/3.1/S/150319.

 

Metodologia de derulare a Concursului de planuri de afaceri (inclusiv anexe in formatat editabil):

 

Erata Metodologie selectie planuri de afaceri 

 
In contextul publicarii spre consultare de catre AM POSDRU a draftului de instructiune privind implementarea proiectelor finantate in cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”,  ADR SV OLTENIA, in calitate de beneficiar al proiectului “Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti –Ilfov”, modifica:
 Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis in sensul completarii acesteia conform draftului de instructiune publicat de AM POSDRU;
 Anexa 16. Calendarul evaluării, selecției și contractării planurilor de afaceri, in sensul prelungirii termenului de depunere a planurilor de afacere pana la data de 11 mai 2015, ora 16:30.
 
Erata 20 mai 2015
  • Pentru a fi in concordanta cu prevederile art 1, pct 1.3 din instructiunea AM POS DRU nr. 108/11.05.2015, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a modificat Anexa 1 a- Finantarea proiectului.

          Anexa 1 a modificata 

 
 
 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  in calitate de beneficiar al proiectului „Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov” anunta prelungirea termenului de depunere a planurilor de afaceri pana la data de 29  mai  2015, ora 16:00”.
 
Toate aceste documente se regasesc pe site-ul ADR SV Oltenia la sectiunea dedicata proiectului: “http://www.adroltenia.ro/promovarea-culturii-antreprenoriale-proiect-pos-dru-id-150319/”.
 
 
 
Proiecte@UCV - 04.06.2015