Mobilităţi finanţate prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2015

 

 

În cadrul Programului de burse şi cooperare inter-instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE, Universitatea din Craiova va beneficia de următoarele mobilităţi în anul universitar 2014-2015:

Mobilităţi personal UCv

Mobilităţi studenţi

Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se vor derula conform Ghidului Candidatului 2014.

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universităţii din Craiova.

 

Conţinut dosare de candidatură

Personal UCv:

- CV Europass (redactat în limba engleză);

- Scrisoare de motivaţie care să conțină un plan al activităților estimate a se desfășura pe perioada mobilității (redactată în limba engleză).

Studenți:

- CV Europass (redactat în limba engleză);                                                                         

- Foaie Matricolă pe ultimul an/semestru (pentru studenţii din anul I);

- Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză);                                                         
- Atestat de competenţe lingvistice de limba engleză.

Criterii de selecţie

Personal UCv:

 • Conţinut CV – 20% din punctaj
 • Conţinut scrisoare de motivaţie - 40% din punctaj
 • Competenţe lingvistice – 10% din punctaj
 • Implicare în activităţile de internaţionalizare ale UCv – 20% din punctaj
 • Corelarea planului de activităţi propus cu nevoile de dezvoltare instituţională a Universităţii din Craiova – 10% din punctaj

Personalul tânăr, de etnie Romă sau cu nevoi speciale va beneficia de puncte de prioritate adiţionale (20% din scorul maxim posibil).

Studenţi:

 • rezultatele academice ‐ 20% din punctaj; 
 • scrisoare de motivaţie ‐ 20% din punctaj; 
 • interviu cu scopul de a confirma conţinutul scrisorii de motivaţie şi de a evalua atitudinea faţă de posibila experienţă de mobilitate - 40% din punctaj
 • competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) -  20% din punctaj

Studenţii de etnie romă, cei cu nevoi speciale şi cei  care provin din familii în care venitul mediu/ membru de familie este mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, valorând 20% din scorul maxim posibil.

Procedură de depunere a contestaţiilor

Calendar selecţie

 • Depunere dosare: 02-05.06.2014, între orele 09.00-15.00, sala 445, clădirea centrală a Universităţii din Craiova
 • Interviu studenţi: 06.06.2014, ora 09.00, sala 440, clădirea centrală a Universităţii din Craiova
 • Afişare rezultate: 07.06.2014
 • Depunere contestaţii: 09.06.2014, între orele 09.00-15.00.
 • Afişare rezultate finale: 10.06.2014

 

Coordonator program:

Lect. univ. dr. Monica Tilea, Director Departamentul de Relaţii Internaţionale

Contact: mtilea2000@yahoo.com

Site-uri program:

www.eeagrants.org

www.see-burse.ro

 

Rezultate selecţie

 

 

 

 

Știri@UCV - 30.05.2014