Procedura de selecție a partenerilor propunere proiect POCU

Universitatea din Craiova, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. Obiectiv Specific: OS 6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, apelul Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctoranzi.

 

Calendarul selecției este următorul:

  • Publicarea anunțului de selecție 9.12.2021
  • Înscrierea dosarelor 10.12.2021 – 24.12.2021, ora 1500
  • Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor 24.12.2021
  • Depunerea contestațiilor 27.12.2021 - 28.12.20219, ora 1500
  • Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 29.12.2021, ora 1500

 

Anexe:

 

 

Detalii aicilink anunt selectie UCV.

Proiecte@UCV - 09.12.2021