Ȋnscriere studenţi la cursul E-Drive-Tour

Proiectul E-Drive-Tour din cadrul programului ERASMUS+ oferă studenţilor un curs interactiv ȋn domeniul vehiculelor electrice. Durata cursului este de 2 luni ȋn perioada martie – mai 2022.

Cursul cuprinde o curiculă interdisciplinară de cursuri scurte orientate pe aspecte practice ȋn realizarea, ȋntreţinerea şi piaţa vehiculelor electrice. Cursul se va derula prin intermediul unei platforme de e-learning, prin conţinut interactiv, acces la aparatură de laborator reconfigurabilă, dezvoltarea ȋn echipă a unor demonstratoare inovative, şi dobândirea de experienţă industrială.

Cursul oferă 2 perioade de mobilitate a câte două săptămâni pentru lucrări practice şi demonstratoare realizate ȋn timpul cursului (martie şi mai 2022) şi 1 perioadă de mobilitate de două săptămâni pentru experienţă industrială (după terminarea cursului, ȋn perioada iunie-august 2022).

Cursul oferă studenţilor 20 de credite ECTS şi un certificat de „Expert ȋn Tehnologia Vehiculelor Electrice”.

La curs vor participa 40 de studenţi din Grecia, Polonia şi Romania. Universitatea din Craiova are alocate 16 locuri pentru studenţii care doresc să participe la curs.

Pachetul de informaţii pentru ȋnscriere cuprinde următoarele elemente:

  1. Broşură pentru studenţi disponibilă <<aici>>. 
  2. Condiţii de participare disponibile <<aici>>. 
  3. Calendarul competiţiei de selecţie.

Ȋnscriere. 1 – 15 noiembrie 2021. Pentru ȋnscriere studenţii trebuie să furnizeze copii digitale a: scrisoare de motivare ȋn limba engleză, CV Europass ȋn limba engleză, extras cu situaţia şcolară curentă, certificat de cunoaştere a limbii engleze, certificat digital european COVID. Ȋnscrierea se va realiza online din contul instituţional Google. Linkul pentru ȋnscriere se găseşte <<aici>>.

Interviu. 16 – 22 noiembrie 2021.

Contestaţii. 23 – 26 noiembrie 2021.

Afişarea rezultatelor finale: 29 noiembrie 2021.

 

Știri@UCV - 29.10.2021