Proiectul Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversi

Proiectul Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversi

Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  și  Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia implementează în perioada 2014-2015 proiectul Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale, nr. de identificare LLP116/08.04.2014, finanțat în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, Granturi SEE.

Joi, 5 martie 2015, la ora 18.00, la Casa Universitarilor din Craiova, Calea Unirii, nr. 57,va avea loc prima seară interculturală din cadrul  proiectului. Obiectivul principal al evenimentului este promovarea elementelor de specificitate ale culturii minorităților bulgare și elene în cadrul comunității și diseminarea informațiilor despre viața comunitară a acestora.

Vor  participa exponenți ai ASOCIAȚIEI CULTURALE A ROMÂNILOR DE ETNIE BULGARĂ ”SEDEANCA” și ai COMUNITĂȚII ELENE DIN CRAIOVA.

Sunt invitați reprezentanți ai comunităților minorităților etnice din Craiova, ai mass mediei locale și regionale, studenți voluntari, public interesat de cultura minorităților din Oltenia. Vor fi organizate expoziții de carte, prezentarea istoriei comunităților bulgare și elene, prezentare de costume tradiționale, gastronomie tradițională și momente artistice.

Obiectivele evenimentului vizează:

  • creșterea gradului de cunoaștere a moștenirii culturale a minorităților bulgare și elene din Băilești și Craiova;
  • catalizarea interesului pentru fenomenul artistic în rândul tuturor culturilor  minoritare din Oltenia;
  • promovarea istoriei culturale a minorităților etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg și evidențierea rolului pe care l-au avut și îl au minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din Oltenia.

Tema serii interculturale se circumscrie temei centrale a evenimentelor derulate în comunitate în cadrul acestui proiect: diversitatea culturală și conviețuirea etniilor în spiritul unei bune înțelegeri.

Beneficiarii direcți ai evenimentului vor fi comunitățile minorităților etnice prin prezentarea documentelor de patrimoniu cultural și studenții voluntari, care sunt încurajați să devină promotori în acest circuit cultural.  

Persoană de contact: conf. univ. dr. Gabriela Rusu, Expert comunicare

                                 E-mail:gabrielarusu.pasarin@yahoo.com, Telefon:0744 361618

 

MANAGER PROIECT,

conf. univ. dr. Carmen BANȚA

                                                                              

 

 

Proiecte@UCV 05.03.2015