Lansare proiect, Grant SEE

Lansare proiect, Grant SEE

Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale

(cod contract:  PA17/13/LP18/03.12.2014, nr. de identificare: LLP116/08.04.2014)

 

În  urma  semnării  contractului  de  finanțare,  în  data  de  3  decembrie 2014,  s-a  demarat  implementarea proiectului grant „Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, Grant SEE.

Lansarea proiectului va avea loc joi, 29 ianuarie 2015, ora 11.00, la Hotel Bavaria din Craiova, Strada Caracal, Nr.3. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere este promotor de proiect, iar partenerii instituţionali sunt Institutul de Etnografie și Folcor ”C. Brăiloiu” - Academia Română și Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia.

Obiectivele proiectului pe termen lung vizează:

  • creșterea gradul de cunoaștere a moștenirii culturale a minorităților etnice din Oltenia;
  • derularea unor evenimente culturale, care să trezească interesul în rândul tuturor culturilor  minoritare din Oltenia;
  • promovarea istoriei culturale a minorităților etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg și evidențierea rolului pe care l-au avut și îl au minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din regiune;
  • consolidarea relațiilor bilaterale (româno-norvegiene) la nivel instituțional, cu  accent pe schimbul de bune practici în domeniul culturii.

Rezultatele activităților circumscrise proiectului vor fi: realizarea unui ghid interdisciplinar         (însoțit de un DVD), care va  contura un profil identitar relevant pentru moștenirea culturală a minorităților într-un context al diversității culturale, înființarea unei Colecții a minorităților din Oltenia (găzduită de către Casa Universitarilor) și crearea unei baze de date bilingve  a minorităţilor din Oltenia.

     

Persoană de contact: conf. univ. dr. Gabriela Rusu, Expert comunicare

E-mail:gabrielarusu.pasarin@yahoo.com  

Telefon: 0744 361618

Titlul proiectului: ”Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților din

                               Oltenia în contextul diversității culturale”

Cod Contract: PA17/13/LP18/03.12.2014

nr. de identificare: LLP116/08.04.2014

Beneficiar: Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere

Parteneri:  Institutul de Etnografie și Folclor ”C. Brăiloiu” - Academia Română

                 Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia

 

                                                        26.01.2015                                                        

Institutul

de Etnografie și Folclor ”C. Brăiloiu”-

Academia Română

 

 

 

 

 

         

Proiecte@UCV 27.01.2015