Anunt cazare camine

Important: Studenţii de la licenţă şi master, inclusiv an terminal, care doresc cazare în căminul studenţesc, pentru anul universitar 2013/2014, trebuie să depună on-line o cerere de cazare, indiferent dacă au locuit sau nu în cămin în anul universitar în curs. Perioada pentru depunerea cererii este 15.05.2013 – 31.07.2013, pe site-ul www.ucv.ro, la secţiunea Studenţi, sub-secţiunea Evidenţa studenţilor, pe baza de CNP şi parolă. A se avea în vedere faptul că, “studentul care nu a depus cererea de cazare în termen...va putea fi primit în cămin numai în eventualitatea ramânerii de locuri disponibile, neexistând obligaţia din partea instituţiei de a-l caza, chiar dacă îndeplineşte toate celelalte criterii cerute” (art. 14, alin 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti).

 

Pentru studenţii care vor fi admişi la studiu în anul universitar 2013/2014, există o procedură distinctă, descrisă în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti.

 

 

 

Știri@UCV - 15.05.2013