Anunț referitor la Comisia de Etică a UCv

În ședința Consiliului de Administrație din 20 martie 2024 s-a aprobat, conform Art. 162 alin. (4) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, componența comisiei de etică universitară la nivelul Universității din Craiova care  va fi alcătuită din maximum 75% cadre didactice şi de cercetare şi de minimum 25% studenți.

Astfel, comisia de etică a Universității din Craiova va fi alcătuită din:  8 membri. Dintre aceștia, conform proporției de reprezentare vor fi:  

    • 6 cadre didactice;
    • 2 studenți.

Totodată, conform Art. 162 alin. (5) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, Consiliul de Administrație al Universității din Craiova informează public comunitatea universitară că, în ședința din 20 martie 2024, s-a aprobat demararea procesului de selecție a componenței comisiei de etică universitară, în perioada 20-26 martie 2024, ora 1200.

Persoanele interesate să ocupe o poziție în comisia de etică se pot adresa, în scris, rectorului, pe adresele de e-mail oficiale: rectorat@central.ucv.ro și rectorat@ucv.ro.

Știri@UCV - 20.03.2024