Finalizare proiect „Performanță în cercetare” cod SMIS 153178

 Proiect „Performanță în cercetare” cod SMIS 153178, implementat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Universitatea din Craiova anunță finalizarea proiectului„Performanță în cercetare” cod SMIS 153178, un proiect pentru cresterea relevanței programelor de studii doctorale și post-doctorale organizate de către cei trei parteneri în raport cu piața muncii și cu sectoarele economiei cu potențial competitiv din domeniile de specializare inteligentă prin promovarea componenței practice a cercetării realizate de către un grup tinta de 83 de doctoranzi și 20 de cercetătoripostdoctorat, acordarea de sprijin financiar pentru cercetare aplicată și mobilități interne și internationale.

Perioada de implementare a proiectului a fost  de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.688.444,56 lei.

Rezultatele atinse în cadrul proiectului:

- 20 de cercetători postdoctorat au finalizat programele postdoctorale ca urmare a sprijinului primit în cadrul proiectului;

- 55 de doctoranzi au obținut titlul științific de doctor ca urmare a sprijinului primit în cadrul proiectuluipana la data de 31.12.2023;

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Capital Uman 2014-2020.

Detalii:

 

 

 

 

 

 

Proiecte@UCV - 12.01.2024