Anunț prelungire perioada de achitare a taxelor de școlarizare

S-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare aferente anului universitar 2023/2024 pentru ciclurile de şcolarizare licenţă şi doctorat, cu tranşele scadente până la data de 15.11.2023, până la data de 04.12.2023 inclusiv, cu exmatriculare în data de 05.12.2023.

Știri@UCV - 15.11.2023