Anunț prelungire perioada de achitare a taxelor de școlarizare


În ședința Consiliului de Administrație din 9 octombrie 2023, s-a aprobat prelungirea perioadei de încasare a taxelor de şcolarizare aferente anului universitar 2023/2024 pentru ciclurile de şcolarizare licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare, cu tranşele scadente până la data de 10.10.2023,precum şi pentru studenţii străini cu tranşa scadentă până la data de 15.10.2023, până la data de 25.10.2023 inclusiv, cu exmatriculare în data de 26.10.2023.

Știri@UCV - 09.10.2023