Competiţia de proiecte de cercetare destinată tinerilor cercetători

Competiţia de proiecte de cercetare a Academiei Oamenilor de Știinţă din România destinată tinerilor cercetători 

„AOSR-TEAMS-II” EDIȚIA 2023-2024 – „Transformarea digitală în ştiinţe”

 

Academiei Oamenilor de Știinţă din România a lansat competiția de proiecte de cercetare din domenii de actualitate ale științei și tehnologiei, destinată tinerilor cercetători „AOSR-TEAMS-II” EDIȚIA 2023-2024 –„Transformarea digitală în ştiinţe”.

Obiectivul principal constă în mărirea vizibilității științifice internaționale a tinerilor cercetători prin stimularea publicării rezultatelor științifice originale în reviste de largă circulație internațională cu factori de impact semnificativi, precum și a depunerii de brevete de invenție care să ateste procedurile tehnologice asociate.

Informații suplimentare despre aceasta competiție se pot regăsi accesând pagina https://www.aosr.ro/competitia-de-proiecte-de-cercetare-a-academiei-oamenilor-de-stiinta-din-romania-destinata-tinerilor-cercetatori-aosr-teams-ii-editia-2023-2024-transformarea-digitala-in-s/

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte este 17 ian.- 26 febr.2023.

 

Știri@UCV - 27.01.2023