Proiectul : “Aplicarea unor tehnologii avansate în predare și cercetare, în domeniul poluării aerului”

Codul proiectului: 2021-1-RO01-KA220-HED-000030286

Acronim: AdvTech_AirPollution

 

În perioada 16-18 ianuarie 2023, Universitatea Matej Bell din Banska Bystrica, Slovacia va organiza un curs intensiv pentru cadre didactice. Titlul cursului este "Introducere în Inteligență Artificială (AI) și elemente de statistică. Exemple practice ". Cursul va fi urmat de demonstrații practice despre cum pot fi aplicați algoritmii de AI unor baze de date legate de poluare pentru a face o serie de predicții.

               Zece cadre didactice din Turcia (2), Slovacia (2), Bulgaria (3) și Romania (3) vor participa la acest curs intensiv, învățând despre cum ar putea fi aplicate aceste modele algoritmice în educație și cercetare. De la Universitatea din Craiova vor participa trei cadre didactice de la Facultatea de Științe.

               Scopul cursului este de a îmbunătăți competențele cadrelor didactice legat de AI și de a aprecia capacitatea acestor modele de algoritmi de a face predicții, recomandări, de a lua decizii care influențează mediile reale sau virtuale. Participanții vor avea oportunitatea de a discuta cu colegi din universitățile partenere, să analizeze oportunitățile de a colabora pe proiecte inter- și multi disciplinare.

               Universitatea din Craiova este lider de proiect și are ca parteneri Universitatea de Științe și Tehnologie Türkeş Alparslan din Adana, Universitatea Paisii Hilendarski din Plovdiv și Universitatea Matej Bel din Banská Bistrika. Scopul proiectului este de a dezvolta competențele STEM ale studenților și competențele cadrelor didactice în utilizarea tehnologiilor avansate în procesarea bazelor de date open source. Proiectul facilitează schimbul de experiență și de bune practici între universități în ceea ce privește metode noi de predare și învățare pentru perioada post-covid, prin prisma experienței pandemiei, dar și în zona cercetării, explorându-se acele zone interdisciplinare pe care s-ar putea colabora în viitor. Proiectul va fi implementat între 1 februarie 2022 și 31 ianuarie 2024 și beneficiază de un buget de maxim 254,056.00 de euro. Grupul țintă al proiectului cuprine 40 de studenți și 10 cadre didactice.

 

Manager de proiect,                                                     

Mihaela Tinca Udriștioiu

+40723533117, mihaela_udristoiu@yahoo.com     

Proiecte@UCV - 03.01.2023