Conferință de închidere proiect „Stagii de practica inovative si interdisciplinare”

Universitatea din Craiova anunţă finalizarea proiectului “„Stagii de practica inovative si interdisciplinare””, proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi vă invită la conferinţa de închidere.

 

În cadrul proiectului au fost realizate toate obiectivele:

Obiectiv general:

  • Creșterea numărului de absolvenți de studii superioare din regiunea SV Oltenia ce își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor prin instituirea și dezvoltarea unor stagii de practică interdisciplinare și prin dezvoltarea unor parteneriate sustenabile cu potențialii angajatori, cu accent pe cei din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform  Strategie Naționale  pentru Competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligență conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI).

Obiective specifice:

  • Facilitarea tranziției de la școală la viață activa a 300 de studenți, nivel ISCED 5-7, cu domiciliul în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin stagii de practică performante, vizite de studii, participarea la întâlniri cu potențiali angajatori, activități de consiliere în carieră.
  • Cel puțin 36 de studenți (12% din grupul țintă) au provenit din mediul rural
  •  Creșterea competențelor profesionale cerute pe piața muncii pentru 300 de studenți din regiunea SV Oltenia (200 studenți de la Universitatea din Craiova și 100 de studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova). Astfel, prin participarea la stagiile de practica, studenții au dobândit aptitudini de muncă cerute de angajatori fiindu-le facilă încadrarea în muncă. De asemenea, în cadrul stagiilor de practica studenții au cunoscut potentiali angajatori și au aflat care sunt cerințele acestora, fiind mai pregătiți pentru  interviurile de angajare.
  • Studenții din grupul ținta au desfășurat anumite stagii de practica împreună, ținând cont de necesitatea pregătirii interdisciplinare.

Conferinţa va avea loc pe 26.08.2022, orele 11.00, sala 444, Universitatea din Craiova.

Știri@UCV - 25.08.2022