Concurs pentru ocupare posturi vacante proiect POCU-153178

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT POCU

Performanță în cercetare”

Proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ID PROIECT: POCU-153178

Pentru implementarea proiectului se scoate la concurs postul următor:

Nr. crt.

Postul

Perioada

Tarif brut de salarizare

Nr. de ore lucrate/luna

Calificări/experienţă

necesară

Îndatoriri în proiect

  1.  

Responsabil financiar

15 luni

70

21

Studii superioare – 3 ani Experienta profesionala specifica – 3 ani

- Asigură gestiunea financiară a proiectului (salarizare, evidenta cheltuielilor etc)

- Realizează partea economică a cererilor de plată, a cererilor de rambursare și prefinantare din cadrul proiectului

  1.  

Responsabil achizitii

3 luni

70

21

Studii superioare – 3 ani Experienta profesionala specifica – 3 ani

-Asigură realizarea și depunere dosarelor de achiții,

-Întocmește referatele de necesitate,caietele de sarcini conform cu Planul de achiziții aprobat,

 

Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente:

-        Cerere de înscriere - Cerere inscriere concurs.docx;

-        Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în care se va specifica postul vizat – 2 exemplare;

-        Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenţei anterioare în implementarea proiectelor finanţate din FSE.

Perioadele de desfășurare a concursului sunt:

  • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 448 din cadrul Universităţii din Craiova, în perioada 28.07.2022-29.07.2022, între orele 09:00 – 15:00;
  • Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate se va face in perioada 30-31.08.2022, pe baza documentelor depuse, conform fișei de evaluare individuale - Fisa evaluare concurs.docx;
  • Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 430 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele 09:00 – 15:00, în data de 01.08.2022;
  •  Soluţionare contestaţii: 01.08.2022;
  • Afisarea rezultatelor finale 01.08.2022.

Manager proiect,

Prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu

Proiecte@UCV - 27.07.2022