MCID a lansat competiţii de proiecte de tip: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off, Apel 2022

Acest tip de proiect urmareşte sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor şi dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înfiinţate de maximum 3 ani la data depunerii proiectului) din regiuni mai puţin dezvoltate, bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obţinute în universităţi, institute sau alte organizaţii de cercetare sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse şi servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite pe care să le lanseze pe piaţă.

Intreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off
Buget: 8.000.000 Euro (aproximativ 39.583.200 lei).
Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 200.000 Euro (aproximativ 989.580 lei).
Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.
Detalii: 


Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi - Proiect tehnologic inovativ
Buget: 35.993.816 Euro (aproximativ 178.093.802 lei).
Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 3.000.000 Euro (aproximativ 14.843.700 lei).
Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.
Detalii:

Știri@UCV - 10.06.2022