UCV susține cetățenia activă – un nou apel de propuneri de proiecte

În calitate de partener în proiectul European Mindchangers: Regions and youth for Planet and People[1], Universitatea din Craiova anunță lansarea celui de-al doilea Apel pentru propuneri de proiecte care se adresează organizațiilor non-profit sau altor organizații ale societății civile mici și mijlocii din județul Dolj. În cadrul primului apel, au fost finanțate deja trei proiecte ale unor organizații non-profit – Go Romania, Asociația Comunități pentru Tineret și Asociația Dialoguri Europene –, ale căror acțiuni se află în desfășurare și care au atras un număr considerabil de tineri implicați în proiectele și evenimentele desfășurate pe parcursul implementării.

Proiectele câștigătoare vor fi finanțate în proporție de 90% din fonduri UE (min. 5 000 EUR - max. 15 000 EUR) și 10% din contribuție proprie. Bugetul total alocat este de 68 000 EUR.

Universitatea din Craiova reafirmă, astfel, susținerea continuă pe care o acordă creșterii implicării tinerilor în activități ce vizează atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) formulate în Agenda 2030. În plus, contribuie activ la consolidarea comunicării și a colaborării dintre autoritățile locale și organizațiile societății civile, în vederea stimulării cetățeniei active în rândul tinerilor din regiune. Scopul proiectului este de a forma și educa tinerii cu privire la dezvoltare durabilă, migrație și schimbările climatice.

Mindchangers este un proiect din care fac parte 6 parteneri europeni: Consortium of Piedmont Ngos (COP), Universitatea din Craiova, Region Baden-Württemberg and SEZ (Germania), Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgia), Region La Rioja și CONGDCAR (Spania), RESACOOP (Franța) și este finanțat de Comisia Europeană. Scopul general al acestui proiect este de a crește vizibilitatea și de a fortifica angajamentul societății cu privire schimbările climatice și migrație, regăsite în Agenda europeană pentru 2030.

Criteriile de eligibilitate, precum și alte informații adiacente și necesare privind contextul general, termenele-limită, precum și metodologia de aplicare se regăsesc la următorul link:

https://www.ongpiemonte.it/news/mindchangers-call-romania-2/

 

 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 16 septembrie 2022.

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2022-31 decembrie 2023.

 

Date de contact:

 

Responsabil Comunicare,

Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU

Email: cteodorescu05@yahoo.fr

  

Proiecte@UCV - 31.05.2022