PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea – îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice in domeniul educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură, Acțiunea 2.3.3. COD SMIS 149656

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunta începerea proiectului cu titlul ”Șanse egale pentru e-educație de calitate” cod SMIS 149656 prin POC 2014 – 2020 Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea – îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice in domeniul educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură, Acțiunea 2.3.3.

Proiectul se derulează începând cu data semnării contractului de finanțare cu Autoritatea pentru digitalizarea României respectiv 30.07.2021 până la 30.07.2022

Obiectivul general al proiectului:

”Șanse egale pentru e-educație de calitate” vizează promovarea investițiilor necesare pentru asigurarea accesului, în cele mai bune condiții, studenților cu dificultăți materiale ( beneficiari ai burselor sociale și ocazionale) la procesul de învațare în procesul on-line. Sintetic se poate formula că scopul proiectului este de a asigura condiții propice în cadrul învațamantului superior cu respectarea principiului privind egalitatea de șansă prin mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a raspunde într-o maniera flexibilă la nevoile apărute în contextul pandemiei. Desfășurarea de activități didactice presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în contextul crizei pandemice create de Coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu Coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activitățiilor didactice. Această măsură vizează interesul strategic național, acela de a asigura în bune condiții desfășurarea activitățiilor didactice respectiv de a asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. asigurarea dotării cu echipamente de tip laptop/notebook pentru beneficiarii de burse sociale și ocazionale în vederea asigurării succesului acestora la e-educație.
  2. Implementarea unei platforme instituționale care să permită gestionarea eficientă, pe termen lung, a echipamentelor destinate educației studențiilor beneficiari de burse sociale și ocazionale.

Valoarea proiectului este de 3.966.617,62 lei (valoarea totala) din care: FEDR 3371624,98, buget național 3.887.285,26 lei grant si 79.332,36 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 ”Competivi Împreună”

Universitatea din Craiova

Rector Prof. Univ. Dr. Cezar Ionuț Spînu

 

Date de contact:

Demetra Lupu Vișănescu – Director de Proiect: achizitii@ucv.ro

Proiecte@UCV - 10.11.2021