Conferință științifică a proiectului POCU - cod 123990

Prima ediție a conferinței științifice a doctoranzilor și postdoctoranzilor în cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)

Sâmbătă și duminică (30-31 octombrie 2021), în cadrul Universității din Craiova, s-a desfășurat prima ediție a „Conferinței științifice a doctoranzilor și postdoctoranzilor”. Conferința a fost organizată în cadrul Activității 6.3: Organizarea a 3 conferințe științifice la nivelul Beneficiarului pentru prezentarea rezultatelor activității de cercetare efectuată de grupul-țintă, pentru îmbunătățirea capacității de valorificare a rezultatelor cercetării realizate în cadrul programelor doctorale și post-doctorale și a dezvoltării abordării interdiciplinare în cercetarea derulată în aceste programe.

Conferința s-a desfășurat în sistem online și a fost dedicată grupului țintă al proiectului mai sus menționat (doctoranzi și postdoctoranzi). 37 de participanți și-au expus rezultatele cercetării realizate în cadrul programelor doctorale și post-doctorale.

Pe data de 23 mai 2019, Universitatea din Craiova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”.

Proiectul se implementează începând cu data de 23 mai 2019, pe o perioadă de 36 de luni, de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu IPA SA.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.173.828,15 lei, din care finanțarea nerambursabilă aprobată este de 6.024.267,16 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

 Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 01.11.2021