Prelungire termen depunere dosare de candidatură-Selecție participanți mobilități studenți, Granturi SEE 2021

UPDATE Calendar de selecție:

·Termen limită depunere dosare de candidatură: 12.10.2021, ora 9.00

Dosarele se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

·  Interviu online: 12.10.2021 (ora și modalitatea desfășurării interviului vor fi comunicate fiecărui candidat pe data de 12.10.2021)

·  Afișare rezultate: 12.10.2021, după ora 16.00;

·  Depunere contestaţii: 13.10.2021, între orele 10.00-14.00

Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

·  Afişarere zultate finale: 14.10.2021.

 

În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, Departamentul de Relații Internaționale organizează selecția participanților pentru următoarele tipuri de mobilități studențești pentru anul universitar 2021-2022:

Tip Mobilitate

Nr. locuri

Domeniu de studiu

Nivel de studiu

Universitate parteneră

Durata

mobilității

Desfășurarea mobilității

Mobilitate de studiu

2

Information and Communication Technologies

Licență/

Master

University College of South-Eastern Norway, Norvegia

5 luni/mobilitate

Semestrul al doilea

(ianuarie-iunie 2022)

Mobilitate de studiu

2

Business and administration

Mobilitate de studiu

2

Business and administration/Economics

Licență/

Master

Bifrost University, Islanda

5 luni/mobilitate

Semestrul al doilea

(ianuarie-iunie 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se va derula conform Ghidului Candidaților 2019.

 

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din:

·     1200 Euro/lună pentru subzistență și

·     275 Euro – Norvegia/ 530 Euro – Islanda pentru cheltuieli de transport.

 

Conţinut dosar de candidatură:

·     CV Europass (redactat în limba engleză); 

·     Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză);

·     Foaie matricolă pentru ultimul an de studiu.

 

 

Criterii de selecţie:

·      Rezultatele academice  20% din punctaj;

·      Scrisoare de motivaţie  20% din punctaj;

·     Interviu cu scopul de a evalua atitudinea faţă de posibila experienţă de mobilitate - 40% din punctaj;

·     Competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) -  20% din punctaj.

 

Studenţii de etnie romă, cei cu nevoi speciale sau cei cu un statut socio-economic dezavantajat pot primi puncte suplimentare de prioritate, reprezentând 20% din scorul maxim posibil.

 

Calendar de selecție:

 

·Termen limită depunere dosare de candidatură: 10.10.2021

 

Dosarele se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

 

·  Interviu online: 11.10.2021 (ora și modalitatea desfășurării interviului vor fi comunicate fiecărui candidat pe data de 11.10.2021);

 

·  Afișare rezultate: 11.10.2021, după ora 16.00;

 

·  Depunere contestaţii: 12.10.2021, între orele 10.00-14.00

 

Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

 

·  Afişarere zultate finale: 13.10.2021.

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova.

 

Procedură de depunere a contestaţiilor se găsește aici.

 

Contact:

Loredana Harega, Departamentul de Relații Internaționale

Tel.: 0251 419 030

E-mail: relint@ucv.ro

 

 

Mai multe informaţii despre program:

·  www.eeagrants.org

·  www.eeagrants.ro

·  www.eea4edu.ro

· http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/mecanismul_financiar_see.php

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitate de studiu 2021 – Islanda

Credit foto: Ovidiu Mărcușu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

 

Știri@UCV - 22.09.2021