Curs "Urbanism și amenajarea teritoriului"

Universitatea din Craiova, furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, organizează programul de formare profesională „Urbanism și amenajarea teritoriului” cu o durată de 90 de ore. Programul se adresează persoanelor care au atribuții în domeniul serviciilor publice de urbanism și amenajarea teritoriului și care sunt direct interesate să își dezvolte o serie de abilități și competențe specifice.

La finalizarea programului de formare se va elibera un certificat de absolvire (ANC), iar competențele dobândite vizează aspecte referitoare interpretarea și întocmirea corectă a documentației și avizelor necesare executării lucrărilor în construcții în conformitate cu legile și normativele in vigoare.

Pentru informații despre înscriere vă rugăm să sunați la numărul de telefon: 0744 549 971 (lect. univ. dr. Sorin TUDOR).

Știri@UCV - 08.09.2021