In Memoriam

 

Ivanov Iuri Sergiu (n. Hunedoara 22.10.1961- d. Craiova 03.09.2021)

             Cercetător cu vocație internațională

            S-a născut la 22 octombrie 1961 la Hunedoara. Studiile gimnaziale le-a urmat la Constanța (1972-1976), pe care le-a continuat cu studiile liceale, mai întâi la București (1976-1977), apoi la Constanța ( 1977-1980).  A susținut examenul de Bacalaureat în 1980, la Liceul industrial nr. 2 din Constanța, obținând una dintre cele mai mari medii de absolvire (9,67). În același an a fost admis ca student la Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, iar studiile le-a început în 1981, după efectuarea stagiului militar, și le-a finalizat în 1986, cu media generală 9,71, fiind unul dintre cei mai buni studenți.

            A fost repartizat în cercetare, la ICSIT- MTAE din Craiova, unde a lucrat din septembrie  1986 până în februarie 1991 și s-a ocupat de conceperea și realizarea unor echipamente electronice destinate sistemelor de tracțiune feroviară și de compensare dinamică a factorului de putere.

            În 1990 a fost admis la studiile universitare doctorale, specializarea „Mașini și aparate electrice”, cu tema Sisteme de acționare performanțe cu motor asincron și convertoare statice, susținându-și teza în data de 03.03.1998.

            În 1991 a ocupat, prin concurs, postul de asistent la Facultatea de Electromecanică din Craiova, disciplinele Acționări electrice și Convertoare statice, parcurgând apoi toate treptele academice până la postul de profesor universitar.

            În anul 2015, în urma susținerii tezei  de abilitare cu titlul De la simulare la e-learning și aplicații industriale, a  devenit conducător de doctorat.

            În perioada octombrie 1998- octombrie 2000, în baza unui contract de cercetare cu Regiunea Wallonă, Belgia, a funcționat ca cercetător invitat la Universite Catholique de Louvain, unde s-a remarcat prin rezultatele obținute, confirmate și prin Brevetul SUA nr.6900379 B2, din 31.05.2005, și Brevetul european nr. 00120895.8-2215.

            A inițiat și a dezvoltat relațiile bilaterale dintre Facultatea de Electromecanică din Craiova și Facultatea de Științe Aplicate din cadrul Universității Catolice din Louvain-la-Neuve, Belgia, Ecole de Hautes Etudes d’Ingenieurs HEI Lille, Franța, Ecole Technique Superieure de Montreal, Canada.

            A fost membru în Consiliul de Administrație și în Consiliul Științific la Asociației Internaționale e-LEE: Association for promoting of e-Learning tools for Electrical Engineering, Belgia.

            A fost secretar științific al Facultății de Electromecanică (2002-2008) și prodecan al Facultății de Inginerie electrică (2011-2019).

            A desfășurat o bogată activitate științifică, concretizată prin  aplicații industriale, brevete de invenție, articole publicate în reviste, lucrări comunicate și publicate în volume de manifestări științifice, cărți publicate în edituri.

           S-a stins din viață pe 3 septembrie 2021, la Craiova, găsindu-și liniștea alături de soția lui, conf.dr.ing. Virginia Ivanov, decedată la data de 14 octombrie 2020.

 

 

Știri@UCV - 07.09.2021