Conferința de închidere a proiectului TISIPRO - ID / Cod My SMIS: P_40_416 / 105736

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

 

„CERCETĂRI ŞI TRANSFER DE CUNOŞTINȚE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO)” ID / Cod My SMIS: P_40_416 / 105736

Universitatea  din  Craiova  are  deosebita  plăcere  de  a  vă  invita  în  data  de  03 Septembrie 2021, ora 13, Bulevardul Decebal nr. 107 – sediul INCESA, etaj 2, sala de consiliu, la conferința de închidere a proiectului cu titlul „CERCETĂRI ŞI TRANSFER DE CUNOŞTINȚE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU  INFORMATIZAREA  PROCESELOR  INDUSTRIALE  (TISIPRO)”,  ID: P_40_416, proiect aprobat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Detalii:

 

Proiecte@UCV - 03.09.2021