Anunţ de închidere proiect -TISIPRO-ID: P_40_416

Universitatea din Craiova anunţă   finalizarea proiectului cu titlul „CERCETĂRI SI TRANSFER DE CUNOŞTINTE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SOFTWARE PENTRU INFORMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE (TISIPRO)”, ID: P_40_416, proiect aprobat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-

2020, AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR, ACŢIUNEA 1.2.3 PARTENRIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE, Contract de finanţare nr. 61/05.09.2016.

Detalii:

Proiecte@UCV - 03.09.2021