Ofertă de burse în Italia - Agenția de Credite și Burse de Studii

Agenția de Credite şi Burse de Studii face publică oferta de burse pentru anul universitar 2021-2022 în Republica Italiană.

 

27 luni de bursă pentru studii și cercetare, conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

 

Aplicația pentru partea italiană se realizează online, iar candidaturile trebuie să fie transmise până la data limită de 13 iulie 2021, 2 PM C.E.T.

 

Candidații trebuie să completeze și să transmită formularul online de aplicație înregistrându-se folosind următorul link: https://studyinitaly.esteri.it.

 

Cuantumul fiecărei luni de bursă oferite de partea italiană este de 900 Euro.

 

Concursul național pentru acordarea burselor organizat de partea română, prin A.C.B.S., se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408 din 24.10.2017 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016.

 

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional ( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ):

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;

2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.Ed. și au, după caz, una din următoarele calități:

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență sau masterat;

b) doctoranzi;

c) cadre didactice titulare;

d) medici rezidenți (în perioada finanțată din bugetul M.Ed.);

e) cercetători.

3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate (a se vedea documentul din anexă);

4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

Condițiile de eligibilitate impuse de partea italiană le găsiți accesând site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

 

Pentru mai multe detalii privind conditiile de accesare a unei burse, conținutul dosarului de candidature sau calendarul desfășurării concursului, verificati camunicatul de presa publicat de Agenția de Credite şi Burse de Studi

Știri@UCV - 05.07.2021