Competiţii la UEFISCDI

UEFISCDI anunță lansarea compețiilor:

Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro. Nu este necesară depunerea și în format tipărit.

  • Platforma de depunere va fi disponibilă începând din 10.06.2021.
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 07.07.2021, ora 16:00.

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare „finalizat”.

N.B.

Anexa 8 și Anexa 10 se vor putea solicita de la Departamentul de Cercetare de către cei care vor depune proiecte.

 

Știri@UCV - 08.06.2021