In memoriam - Florea S. Uliu

Un profesor, creator de şcoală. Florea S. Uliu

– In memoriam –

 

Profesorul FLOREA S. ULIU (n.Alba Iulia, 7 august 1942 – Craiova, 11.02.2021) a făcut parte din generaţia care a creat şcoala de Fizică de la Universitatea din Craiova.

După ce a absolvit, în 1960, Facultatea de Fizică, Secţia Fizică teoretică, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, Florea S. Uliu a obţinut titlul de Doctor în Fizică la Universitatea din Craiova (1974), cu lucrarea „Contribuţii la studiul unor modele ale teoriei cuantice a câmpurilor (modelul Lee, modele cu potential separabil)”, avându-l conducător ştiinţific pe prof. dr. Oliviu Gherman.

După un an ca fizician stagiar la Institutul de Izotopi Stabili din Cluj-Napoca, în 1966, a devenit asistent universitar la Catedra de Fizică a Universităţii din Craiova, începând în felul acesta o carieră didactică prodigioasă. S-a specializat în Fizică teoretică, Optică atmosferică, Optica mediilor anizotrope şi chirale, Optică coerentă şi cuantică.

A urmat mai multe stagii de documentare şi de specializare în străinătate, dintre care amintim stagiile de la Universitatea „Carol” din Praga (Cehia), Universitatea din Bratislava (Slovacia), Universitatea „Jean Monnet” din Saint-Étienne (Franţa), Universitatea din Uppsala (Suedia), Universitatea din Aveiro (Portugalia), Université de Bourgogne din Dijon (Franţa), Universitatea de Stat din Yakutsk (Republica Sakha, Federaţia Rusă).

A fost membru al Societăţii Române de Fizică (SRF) şi al Societăţii Române de Optoelectronică (SROE) şi SPIE.

Recunoașterea internațională poate fi a venit prin numeroasele invitații pe care le-a primit de-a lungul timpului: în anul 1990 (iunie-iulie) a fost invitat la Universitatea din Wisconsin-Milwaukee (U.S.A.), de către prof. Robert Greenler, pentru a participa la primul Congres Internaţional de Optică atmosferică „Light and Color in the open Air”, desfăşurat la Georgetown University, Washington (U.S.A.); în anul 1997 a fost invitat la Universitatea NTNU din Trondheim-Norvegia, de către prof. Kaare Stegavik, şeful Departamentului de Fizică, pentru o colaborare în domeniul microscopiei electronice;  în anul 2003 a fost invitat de către Ministerul Învăţământului din Republica Sakha (Yakutia), Federaţia Rusă, la Universitatea Federală Nord-Estică „M.K. Ammosov” din oraşul Yakutsk, pentru a participa la al IX-lea Forum privind problemele educaţiei tinerilor din regiunile circumpolare (manifestare ştiinţifică desfăşurată sub patronaj O.N.U.); în iulie 2013, acelaşi minister din Yakuţia, l-a solicitat să participe ca „invitat de onoare” la a 20-a ediţie (jubiliară) a Olimpiadei „Tuymaada”.

În 1997 a devenit Profesor emerit al Universităţii din Craiova. În 2001 a primit Diploma de onoare a Primăriei Municipiului Craiova (2001), apoi Diploma de onoare a Ministerului Învăţământului din Republica Sakha (Yakutia), Federaţia Rusă, acordată în anii 2004 şi 2005; Diploma de onoare a Societăţii Române de Fizică, acordată în anul 2005.

 

Profesorul olimpicilor

Florea S. Uliu a fost un profesor de mare vocaţie, un antrenor al minţilor celor mai luminate în domeniul fizicii.

A fost director al Şcolii Internaţionale de Fizică „Quantum Field Theory. Supersymmetries and Superstrings”, preşedinte al Comisiei de Fizică a MEdC pentru învăţământul preuniversitar din România; responsabil zonal (pentru judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Teleorman, Vâlcea) pentru concursurile locale şi olimpiadele de fizică ale elevilor (1998-2002); a fost desemnat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România în calitate de preşedinte al Comisiilor naţionale pentru Olimpiadele de Fizică ale elevilor (1997-Oradea, 2000 - Sibiu, 2002 - Târgovişte, 2003 - Satu Mare, 2004 – Drobeta-Turnu Severin, 2005 – Iaşi, 2006 - Craiova), responsabil cu pregătirea intensivă a lotului lărgit şi cu selecţia lotului restrâns al României în vederea Olimpiadelor Internaţionale de Fizică ale elevilor; iniţiator al Concursului Interjudeţean de Fizică „Liviu Tătar” (începând cu anul 2001) şi Preşedinte al Comisiei ştiinţifice a concursului.

A fost solicitat de Comitetul Nobel de pe lângă Academia Regală de Ştiinţe din Suedia, pentru a face nominalizări confidenţiale în vederea acordării acestui premiu pentru Fizică în anii 1991, 1998 şi 2004. A fost nominalizat în „Catalogul Experţilor-1997” al Societăţii Academice din România; membru în Comisia Concursului Internaţional de Fizică al elevilor olimpici din România şi Ungaria (ediţiile 2001 – Craiova şi 2003 – Cluj-Napoca); preşedinte al Comisiei Concursului Internaţional al elevilor olimpici din România, Ungaria şi Republica Moldova, ediţia Călimăneşti - 2005; lider al echipajului de elevi reprezentând România la Olimpiada Internaţională „Tuymaada” de Matematică, Informatică, Fizică şi Chimie, desfăşurată în oraşul Yakutsk, din Federaţia Rusă, în anii 2002, 2004, 2005; coordonator al colectivului de autori al problemelor propuse la ediţia a 13-a a Olimpiadei Internaţionale de Fizică „Tuymaada”, desfăşurată în Republica Sakha (Yakutia), Federaţia Rusă, Yakutsk, 7-15 iulie, 2006; observator ştiinţific la cea de-a 37-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Fizică a elevilor (Singapore, iulie, 2006).

Activitatea de publicistică şi editorială a profesorului Florea Uliu reuneşte, pe lângă articole ştiinţifice în publicaţii internaţionale, cărţi intrate în bibliografiile pedagogice fundamentale. Amintim doar câteva: Oliviu Gherman, Florea Uliu – Lectii şi probleme de mecanică (Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti, 2007); Florea Uliu – Fundamentele fizicii clasice (Editura Universitaria, Craiova. 2008); Florea Uliu – Istoria curcubeului – De la Noe la Mie (Editura Universitaria, Craiova, 2005); Florea Uliu – Mecanica analitică şi electrodinamică (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, UM-PIR, Bucureşti, 2005), Florea Uliu (coordonator) – Lucrări experimentale de Fizică pentru Olimpiade şi Concursuri şcolare (Editura ELSE, Craiova, 2007).

Profesorul Florea S. Uliu ne lasă o moştenire nepreţuită prin dăruirea exemplară faţă de catedră, faţă de misiunea didactică. Rezultatele muncii sale au însemnat nu doar performanţe intelectuale de cel mai înalt nivel, ci şi sute de destine dedicate ştiinţei.  

 

Știri@UCV - 12.02.2021