Conferința de lansare a proiectului

INVITAȚIE

Conferința de lansare a proiectului „Hub-Ucv – Centru Suport Pentru Proiecte CD Internaționale Pentru Regiunea Oltenia”

14 ianuarie 2021, ora 12:00

meet.google.com/mpf-stow-uzf

             Conducerea Universităţii din Craiova are plăcerea să vă invite la conferința online prin care se va deschide proiectul POC/80/1/2/107855 “HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiect CD Internaționale pentru regiunea Oltenia”, proiect co-finanţat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

             Scopul proiectului este facilitarea de sinergii cu acțiuni CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CD internaționale, prin crearea unor axe de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

             Evenimentul se va desfășura cu participarea echipei de proiect, reprezentanți ai mediului socio-economic, reprezentanți ai comunității academice și mass-media.

             Apreciem interesul dumneavoastră și vă rugăm să confirmați prezența la adresa de e-mail comunicare_csp@incesa.ro până la data de 13.01.2021.

                                                                                                                                                                     

 

Proiecte@UCV - 12.01.2021