Rezultatele științifice obținute de doctoranzi și cercetători post-doctorat

Rezultatele științifice obținute de grupul țintă (doctoranzi și cercetători post-doctorat) la finalul contractului de bursă în cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)

Pe data de 23 mai 2019, Universitatea din Craiova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”.

Proiectul se implementează începând cu data de 23 mai 2019, pe o perioadă de 36 de luni, de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu IPA SA.

 

 Detalii:

 

 

 

 

Proiecte@UCV - 30.10.2020