UEFISCDI – Competiții deschise și noutăți pentru comunitatea CDI

  • Premierea rezultatelor cercetării – ARTICOLE

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliaţi unor instituţii din România, autori de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics, în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index.

Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole

 

  • Premierea rezultatelor cercetării – BREVETE

In cadrul acestei competiţii pot depune aplicaţii cercetători afiliaţi unor instituţii de drept public din România, autori de brevete de invenție (inventatori) naționale (OSIM) și brevete internaționale (EPO, USPTO).

Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete

 

  • Proiecte mobilităţi, RO-BE 2020 (Competiția de proiecte bilaterale România-Comunitatea VALONĂ-BELGIA)

Apelul comun pentru competiția de proiecte bilaterale România-Comunitatea VALONĂ-BELGIA a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 5717/09.10.2020 şi transmis cu adresa nr. 3123/13.10.2020.

Detalii: https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-mobilitati

 

 
Știri@UCV - 15.10.2020