Anunt privind lansarea proiectului POCU-cod 132565

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, în calitate de beneficiar al proiectului Stagii de practică inovative și interdisciplinare POCU 132565, anunță lansarea oficială a acestuia.
Proiectul se desfășoară pe durata a 24 de luni, începând cu data de 28 august 2020.
Obiectivul proiectului constă în creșterea numărului de absolvenți de studii superioare din regiunea SV Oltenia ce își găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor prin instituirea și dezvoltarea unor stagii de practică interdisciplinare și prin dezvoltarea unor parteneriate sustenabile cu potențialii angajatori, cu accent pe cei din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Grupul țintă este alcătuit din 300 de studenți nivel ISCED 5-7, cu domiciliul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care 200 de studenți ai Universității din Craiova și 100 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie.

Documentul oficial poate fi vizualizat (aici).

Proiecte@UCV - 01.09.2020