Rezultatele științifice obținute de grupul țintă în cadrul proiectului POCU - cod 123990

 „Universitatea Antreprenorială– sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative

(cod contract POCU380/6/13/123990)

 

Pe data de 23 mai 2019, Universitatea din Craiova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”.

Proiectul se implementează începând cu data de 23 mai 2019, pe o perioadă de 36 de luni, de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu IPA SA.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.173.828,15 lei, din care finanțarea nerambursabilă aprobată este de 6.024.267,16 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectui constă în creșterea calităţii sistemului de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat și prin dezvoltarea de mecanisme de consiliere și orientare profesională, necesare creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate, şi de promovare a componentei practice a cercetării prin furnizarea de module de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării.

Grupul țintă al proiectului este format din 67 de doctoranzi din ciclul de studii universitare de doctorat şi 30 de cercetători post-doctorat. Pe durata proiectului, doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare (maxim 12 luni) în cuantum de 1.600 lei (pentru doctoranzi) și 2.550 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate în centre de cercetare și inovare, institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe internaționale și pentru publicarea de articole. Totodată, grupul țintă va participa la un program de consiliere profesională și la un program de învățare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale realizate, cu o componentă practică, realizat, la nivelul partenerului IPA SA.

Prima serie a grupului țintă, selectată la acest moment în proiect (formată din 23 de doctoranzi și 10 de cercetători post-doctorat), a reușit publicarea a 30 de articole în reviste internaționale recunoscute și prezentarea a 46 de lucrări în cadrul conferințelor științifice la care au participat. Activitățile științifice pentru această serie vor continua până în octombrie 2020.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Date de contact:

Conf. univ. dr. Cristian Stanciu, Responsabil informare și publicitate, Universitatea din  Craiova

E-mail: valeriu.stanciu@gmail.com

Telefon: 0744622061

 

 Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 27.07.2020