Comunicat începere proiect Cod: 124488

COMUNICAT ÎNCEPERE PROIECT

”Creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova

prin investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data”

Cod SMIS: 124488

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, județul Dolj, România, derulează, începând cu data de 21 aprilie 2020, proiectul ”Creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova prin investiții în infrastructuri de tip Cloud și Big Data”, cod SMIS 124488, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr.  încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) și  Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

 

Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 30.06.2020