IN MEMORIAM Conf. univ. dr. Vasile Pleniceanu

Departamentul de Geografie, Facultatea de Științe, din cadrul Universității din Craiova își exprimă adâncul regret pentru pierderea Conf. univ. dr. Vasile PLENICEANU, o personalitate esențială în polarizarea învățământului superior craiovean de geografie. Domnia sa a păstorit activitatea științifică a departamentului prin contribuțiile deosebite pe care le-a adus dezvoltării învățământului universitar și cercetării geografice din Oltenia.

Conf. univ. dr. Vasile Pleniceanu a fost director al Oficiului de Gospodărire a Apelor - Dolj,  șef al Agenţiei de Protecție a Mediului - Craiova, director al Departamentului de Geografie – Universitatea din Craiova, fondator și redactor șef al revistelor Analele Universității din Craiova - Seria Geografie și Forum Geografic, fiind distins cu diplome de onoare de către Consiliul Național al Apelor, Universitatea din București și Societatea de Geografie din România.

Activitatea sa profesională în domeniile Hidrologie şi Protecția mediului, desfășurată de-a lungul a peste 40 de ani, alături de valorile morale pe care le-a slujit pe tot parcursul vieții, vor rămâne mereu în memoria noastră.

Împărtășim durerea pierderii domnului Vasile Pleniceanu și exprimăm sincerele noastre condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și studenților care au avut oportunitatea să-l cunoască. 
 
Știri@UCV - 11.04.2020