Înscrieri în Grupul țintă studenți în cadrul proiectului POCU 124981

În cadrul proiectului POCU 124981 Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților”, în perioada aprilie – mai 2020 se fac înscrieri în Grupul țintă studenți. Obiectivul principal al proiectului este promovarea în rândul studenților a cursului cu tema “Inovarea și sistemul antreprenorial în bioinginerie”. Se pot înscrie numai studenți din cadrul următoarelor 4 facultăți: Automatică, Calculatoare și Electronică; Economie și Administrarea Afacerilor; Horticultură; Științe. Ei trebuie să fie în penultimul an de studii (examenul de licență planificat în anul 2021), să aibă domiciliul în mediul rural sau să aibă o vârstă de peste 26 ani (indiferent de domiciliu). Studenții care participă la activitățile proiectului vor fi recompensați cu burse pe o perioadă de 6-9 luni, în valoare de 300 lei/lună. Înscrierile se pot face pe adresa de e-mail a Responsabilului GT, Conf. univ. dr. Cioateră Nicoleta  nicoletacioatera@yahoo.com precum și la Expert campanie conștientizare GT studenți, Prof. univ. dr. ing.  Nițulescu Mircea nitulescu@robotics.ucv.ro.

Proiecte@UCV - 04.04.2020