Anunţ POCU 90/16.3/16.4-106711, în mediul online

 

În contextul instituirii stării de urgenţă în România, conform,

1. Instrucțiunilor 4/12.03.2020 și 5/19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020,

2. Deciziei Consiliului de Administraţie al Universității din Craiova, din data de 12.03.2020 prin care s-a hotărât suspendarea activităților didactice directe, precum și a tuturor activităţilor conexe (conferinţe ştiinţifice, concursuri studențești/școlare, evenimente culturale, artistice şi sportive, dezbateri, alte întruniri sau evenimente cu caracter public etc.) până la data de 31.03.2020, în perioada 13-31.03.2020 activitățile didactice desfășurâdu-se în regim online utilizând platforma EvStud sau platformele de e-learning,

3. Deciziei Directorului General AM POCU din data de 13.03.2020 privind aplicarea unor măsuri care se impun în cadrul implementării POCU,

4. Decretului 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care se limitează dreptul la învățătură și libertatea economică,

5. Ordonanțe militare nr. 1/17.03.2020, privind măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor punuri, publicată ăn M.O. nr.219/18.03.2020

6.  Documentelor emise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit prin HG 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și de toate autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de răspundere a infecției cu COVID-19

echipa de implementare a Proiectului Stagii de practică pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe (POCU 90/16.3/16.4-106711) anunţă continuarea activităţilor în mediul online.

 

Lect. univ. dr. Mihaela Tinca Udriştioiu

Manager proiect.

 

Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 23.03.2020