Echipa de prorectori ai Universităţii din Craiova

ÎMPREUNĂ PENTRU UCV. În şedinţa din 13 martie 2020, Senatul Universităţii din Craiova a validat echipa de prorectori pentru mandatul 2020-2024:

  • Prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRU – Prorector Programe de studii şi asigurarea calităţii
  • Prof. univ. dr. ing. Dan SELIŞTEANU – Prorector Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic
  • Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI - Prorector Management economic şi financiar şi probleme sociale ale studenţilor
  • Prof. univ. dr. Nicu George BÎZDOACĂ - Prorector Informatizare şi Administrarea Fondurilor Europene
  • Prof. univ. dr. Nicu PANEA - Prorector Relaţii internaţionale şi imagine academică
  • Conf. univ. dr. Dorel BERCEANU - Prorector Conducere operativă a Centrului Universitar din Drobeta-Turnu Severin.

Echipa de conducere a Universităţii din Craiova continuă direcţia de dezvoltare din ultimii ani, cu accent pe cercetare şi internaţionalizare. Promovarea domeniilor de competență ridicată și specializare inteligentă, care prezintă avantaje competitive, va rămâne fundamentul dezvoltării instituționale.

 

Știri@UCV - 18.03.2020