Încă două proiecte ale UCv aprobate la finanțare

„HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia”, în valoare de 2,803,318.14 lei, respectiv „Creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data”, în valoare de 4,941,097.77 lei, sunt cele două proiecte câştigătoare, care vor fi implementate în perioada următoare.

Proiectul „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia” urmărește sprijinirea accesării programele cu finanțare europeană pentru organizaţiile de cercetare şi întreprinderile din regiunea de Sud-Vest a României și în special accesarea programului Orizont 2020. Prin creșterea numărului de participanți din regiunea S-V Oltenia în cadrul parteneriatelor naționale și internaționale în proiecte cu finanțare europeană, considerăm că se contribuie la realizarea obiectivului specific al programului și anume acela de creştere a participării româneşti în cercetarea la nivelul UE.

Rolul principal al acestui Centru Suport va fi de a susține potențialii participanți, inclusiv întreprinderi, care vor dori să pregătească aplicații la competițiile finanțate prin programul Orizont 2020.

Acest centru va dispune de personal dedicat, specializat pe oferirea de servicii de consultantă în scopul accesării finanțărilor europene în domeniul C-D prin asistentă în elaborarea propunerilor, identificarea partenerilor, identificarea surselor de finanțare cele mai adecvate, identificarea și evaluarea împreună cu solicitanții a ideilor de proiect din punct de vedere al fezabilității tehnice, proprietății intelectuale, potenţialului de piaţă şi a posibilității finanțării rezultatelor de C-D ale acestora. Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii cercetătorilor în prezentarea şi promovarea efortului lor în materie de C-D pentru a stimula în mod mai eficient cooperarea în cercetare şi oportunităţile de finanţare.

Obiectivul general al celui de-al doilea proiect, „Creşterea capacităţii de cercetare a Universităţii din Craiova prin investiţii în infrastructuri de tip Cloud şi Big Data”, vizează creșterea capacității de cercetare a Universității din Craiova prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și integrarea acesteia în structuri internaționale de tip CLOUD și infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică. Se propune achiziția de echipamente, aplicații informatice și licențe software specifice realizării și funcționării infrastructurii de tip CLOUD și Big Data, care să contribuie la îmbunătățirea infrastructurii de cercetare și inovare a Universității, având consecințe imediate și evidente asupra creșterii capacității de cercetare și inovare și a creșterii notorietății instituției pe plan internațional în domeniul cercetării-inovării. Proiectul va conduce la creșterea nivelului de competitivitate științifică a universității prin dezvoltarea și diversificarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare-inovare pe toate direcțiile de activitate ale universității, având în vedere că pentru toate acestea este absolut esențială utilizarea unei infrastructuri IT&C performante și sigure.

Astfel, Universitatea din Craiova va putea utiliza instrumente CLOUD specifice pentru cercetare și colaborare ceea ce va conduce implicit la creșterea capacității de cercetare și a gradului de cooperare internațională. Investiția propusă va avea un impact esențial în activitatea de cercetare/inovare, reprezentând practic schimbarea modului în care se desfășoară cercetarea științifică și va crea premisele pentru realizarea și ocuparea de noi locuri de muncă în domeniul cercetării. Investițiile în infrastructura de CLOUD vor contribui la creșterea calității și actualității preocupărilor științifice și tehnice ale Solicitantului și la stimularea cooperării cu alte instituții de CDI, inclusiv pe plan internațional.

Știri@UCV - 12.02.2020