„Stagii de practică pentru studenţii Facultăţilor de Educație Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept”

Conferința de finalizare a proiectului

Conducerea Universităţii din Craiova împreună cu echipa de implementare vă invită miercuri, 29.01.2020, de la ora 12.00, în Aula „Corneliu Andrei Stroe” (sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport) la Conferinţa de finalizare a proiectului „Stagii de practică pentru studenţii Facultăţilor de Educație Fizică și Sport, Științe Sociale și Drept”.

Obiectivul general a fost dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport, Ştiinţe Sociale şi Drept din cadrul Universităţii din Craiova în vederea creşterii numărului de studenţi care-şi găsesc un loc de muncă la finalizarea studiilor. De aceea proiectul a însemnat şi implicarea a numeroşi parteneri din mediul socio-economic. Împreună cu aceştia, echipa de proiect a Universităţii din Craiova a organizat numeroase stagii de pregătire practică în cadrul unor organizații/instituții cu activitate în domeniul educației fizice și sport, științelor sociale și juridice (licee cu program sportiv, Palatul Copiilor, cabinet de avocatură, bibliotecă etc.).

Proiectul încurajează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenţilor în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră şi promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Grupul ţintă a fost alcătuit din 250 de studenţi (230 din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 10 studenţi la Ştiinţe Sociale şi 10 studenţi la Drept).

Proiectul, început la Universitatea din Craiova, la data de 04.06.2018, a fost co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi a fost implementat în regiunea Sud-Vest Oltenia.

În cadrul conferinței de încheiere a proiectului vor fi evidențiate atât obiectivele proiectului și rezultatele obținute cât și gradul de realizare al indicatorilor.

Detalii:

 

 

Proiecte@UCV - 28.01.2020