Program pentru eliberarea actelor de studii

 În zilele de 12 și 13 februarie 2020 nu se elibereaza acte de studii-în aceste zile se desfășoară COLOCVIUL de admitere pentru gradul didactic I, seria 2020-2022

În perioada 01.07.2020 – 30.08.2020 nu se eliberează ACTE DE STUDII!

- CERTIFICATE PENTRU ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE

- se face înregistrarea (cu buletinul-nu se depune cerere)

de LUNI până JOI, între orele 900-1100  și în aceeași zi, între orele 1400 - 1500 , eliberarea acestora.

Doar pentru seriile 2016, 2015, 2014 etc., pentru eliberarea certificatului sunt necesare și

2 fotografii 3/4.

 VINERI  NU  SE  LUCREAZĂ  CU  PUBLICUL!

-sunt necesare următoarele acte:

- Pt. certificate grade didactice – seria 2019 - buletinul și taxă eliberare;

- Pt. certificate grade didactice –seriile 2018,2017- buletinul, taxă eliberare+arhivare;

- Pt. certificate grade didactice – seriile  2016, 2015, 2014 … – buletinul, taxă eliberare+arhivare și 2

fotografii 3/4;

- CERTIFICATE DE ABSOLVIRE A MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC (D.P.P.D.)

se face înregistrarea de LUNI până JOI, între orele 900-1100  și în aceeași zi, între orele 1400 - 1500 , eliberarea acestora

VINERI  NU  SE  LUCREAZĂ  CU  PUBLICUL!

- sunt necesare următoarele acte – foaia matricolă eliberată de către DPPD, diploma de licență pt. nivelul I sau diploma de master  pt. nivelul II, buletinul, iar  pentru diplomele mai vechi de un an este taxă de arhivare;

 PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR CU PROCURĂ NOTARIALĂ

  • procura notarială - în care să fie trecut explicit felul actului pt care a fost împuternicită persoana respectivă, anul absolvirii sau sesiunea susținerii examenului și  specializarea; dacă sunt mai multe diplome-certificate de eliberat, pentru fiecare diplomă-certificat este necesară procură notarială (nu se trec mai multe acte pe o singură procură);
  •  copie după certificatul de naștere al titularului actului de studii;
  •  copie după buletinul titularului actului de studii;
  •  persoana care are împuternicire să aibă buletinul asupra sa.

PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII

  • Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii instituției o cerere, cam 450, însoțită, după caz, de următoarele documente:

-     declarație  scrisă  a  titularului  actului,  autentificată  la  notariat,  în  care  sunt  cuprinse  toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parțial sau plastifiat;

-    copie legalizată a certificatului de naștere;

-     dacă  originalul  a  avut  fotografii,  sunt  necesare  și  2  fotografii-realizate  recent,  pe  hârtie fotografică, color, format ¾;

-     dovada  publicării  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  a  III-a,  a  pierderii,  distrugerii,

deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv;

-     dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului

 

Detalii:

 

 

 

 

Știri@UCV - 20.01.2020