Anunt concurs POCU - ID - 105374

În data de 10 aprilie 2018, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Profesori buni pentru copii fericiti, proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (ID PROIECT: POCU/73/6/6/105374), implementat de către Universitatea din Craiova.

Durata proiectului este de 25 luni, valoarea eligibilă a proiectului fiind de: 1.971.648,00 lei.

Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor

Nr. crt.

Postul

Perioada

Tarif de salarizare

net/ora

Nr. de ore lucrate/ lună

Calificări/experienţă necesară

Îndatoriri în proiect

1.

Expert 1 formare cursuri in domeniul IT

2 luni

40

40

Studii superioare - 3 ani

Certificat formator

Experienta profesionala specifica -1 an

Competente organizatorice

Competente de predare si comunicare

Competente profesionale in domeniul IT 

Preda cursuri in domeniul IT cadrelor didactice din grupul tinta

2.

Expert 2 formare cursuri in domeniul IT

2 luni

40

40

Studii superioare - 3 ani

Certificat formator

Experienta profesionala specifica -1 an

Competente organizatorice

Competente de predare si comunicare

Competente profesionale in domeniul IT 

Preda cursuri in domeniul IT cadrelor didactice din grupul tinta

3.

Expert 3 formare cursuri in domeniul IT

2 luni

40

40

Studii superioare - 3 ani

Certificat formator

Experienta profesionala specifica -1 an

Competente organizatorice

Competente de predare si comunicare

Competente profesionale in domeniul IT

Preda cursuri in domeniul IT cadrelor didactice din grupul tinta

4.

Expert 4 formare cursuri in domeniul IT

2 luni

40

40

Studii superioare - 3 ani

Certificat formator

Experienta profesionala specifica -1 an

Competente organizatorice

Competente de predare si comunicare

Competente profesionale in domeniul IT

Preda cursuri in domeniul IT cadrelor didactice din grupul tinta

 

Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, care trebuie să conţină următoarele documente: Cerere de înscriere; Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în care se va specifica postul vizat – 2 exemplare; Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenţei anterioare în implementarea proiectelor finanţate din FSE.

 

Calendarul competiţiei:

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 421 din cadrul Universităţii din Craiova, interval orar 9-15, de pe data de  19.12.2019 până pe data de 20.12.2019.

Evaluarea dosarelor se va face in data de 23.12.2019

Afişarea rezultatelor se va face pe data de 23.12.2019

Perioada de depunere a contestaţiilor: 24 ore de la afişarea rezultatelor – 23.12.2019 – 24.12.2019.

Perioada soluţionării contestaţiilor 24.12.2019.

 

Manager proiect,

Conf. univ. dr. Banta Ionela Carmen

E-mail: carmenbanta74@yahoo.com

Proiecte@UCV - 18.12.2019