Rezultat concurs POCU - ID -124981

Rezultatul concursului de dosare pentru ocuparea posturilor disponibile în cadrul proiectului Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor - ProForm”, ID 124981(aici).

Proiecte@UCV - 09.12.2019